Toimintapolitiikka

Baltic Tank Oy:n päämääränä on varmistaa asiakkaiden ja viranomaisten tyytyväisyys noudattamalla solmittuja sopimuksia ja lakia, asetuksia sekä muita viranomaisvaatimuksia. Päämäärämme on saavuttaa yrityksellemme asetetut kannattavuustavoitteet noudattamalla hyviä toimintatapoja ja järkevää ostopolitiikkaa.

Toimimme suunnitelmallisesti ja otamme ympäristövaikutukset huomioon yrityksen toiminnassa. Ympäristövaikutuksissa keskitymme erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja toiminnassa syntyvien käsittelemättömien jätteiden määrän vähentämiseen.

Asiakasvaatimukset ja viranomaisvaatimukset otetaan huomioon toiminnan eri tasoilla, siten että vaatimukset tulevat tarkastettua sekä ennen toteuttamista, toteutuksen aikana sekä vaatimusten täyttyminen tulee arvioitua toteutuksen jälkeen.

Oma henkilöstö ja resurssit varmennetaan aina vastaamaan tarpeita. Henkilöstön ja alihankkijoiden pätevyys ja perehtyneisyys varmistetaan riittävällä ja systemaattisella koulutuksella. Jokainen henkilö on vastuussa omassa työssään ympäristöystävällisestä toiminnasta, työnsä laadusta, virheiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja niiden perussyiden poistamisesta.

Asetamme laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteita ja seuraamme tavoitteiden toteutumista jatkuvan kehityksen varmistamiseksi. Sitoudumme laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden sekä toimintajärjestelmän tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja alihankkijoiden valinnassa huomioidaan kunkin kyky tuottaa vaadittuja ja oikea-aikaisia palveluja, siten että sekä viranomaisvaatimukset että asiakasvaatimukset täyttyvät.

Autamme asiakkaitamme logistiikkasuunnittelussa ja sopivien prosessien valinnassa, jolla varmistetaan asiakkaan laadukas ja kilpailukykyinen logistiikkaprosessi. Kehitämme toimintatapojamme ja uusia teknisiä ratkaisuja palvelutuotannossamme.

Yrityksen toimintapolitiikka katselmoidaan vuosittain johdon katselmuksissa.

Turussa 7.12.2017

 

nimmari
Antti Laaksonen
Toimitusjohtaja