Ympäristötavoitteet 2009 – 2014

  1. Kaatopaikalle vietän jätteen määrän vähenäminen 20 % vuoden 2009 lähtötasosta.
  2. Sähkön kulutuksen vähentäminen 20% vuoden 2009 lähtötasosta.
  3. Öljyn kulutuksen vähentäminen 20% lähtötasosta.