Kunda

Terminal overview

  • Storage capacity: 52.100 m3
  • Products handled include oil products like diesel and fuel oils, chemicals and bio fuels
  • Truck loading and weigh bridge
  • Connections to ships
  • Draft: 7 m

Port of Kunda

Office and terminal address

Uus-Sadama tee 10, 44109 Kunda, Estonia

tel +358 (0)40 451 6859    tel +372 588 48 481 (est, rus, eng)

email info@baltictank.ee

Lähipiirkonna ettevõtete ja elanike käitumisjuhised
ohuolukorra puhul
Ohud
Põlengus tekkiv soojuskiirgus ja suits, mahutite lõhkemisel tekkiv ülerõhk ja laial
ipaiskuvad killud.
Mõju tervisele
Soojuskiirguse toimel saadud põletused ja suitsust põhjustatud hingamisras
kused, ülerõhust tingitud põrutused ning laialilenduvatest kildudest põhjustatud haavandid.
Tegevus
Väljas viibides liikuda risti tuulesuunaga ohualast kaugemale. Katta kinni hingam
isteed. Ruumides sulgeda kõik uksed, aknad ja ventilatsiooniavad. Vältida sädemete teket!
Esmaabi
Kannatanud toimetada ohutusse paika ja asetada kõhuli. Leegipõletuse korral kustuta teki või vaiba abil kannatanu rõivad ning alusta kiiresti jahutamist.
Jahutamiseks kasuta jahedat vett. Jahutamise järel kata vigastatud koht puhta linaga.
Kannatanud toimetada arsti juurde.
Suits
Põlengutes tekkiv suits võib sisaldada lisaks süsinikmonoksiidile (CO) ka teisi mür
giseid aineid ja põhjustada sissehingamisel tervisekahjustusi. Suitsusest keskonnast tuleb lahkuda risti tuulesuunaga ja katta kinni hingamisteed. Hingamisraskuste või peavalu korral
pöörduda koheselt arsti juurde.
Konkreetse ohuolukorra puhul saab infot Päästeameti infotelefonilt 1524
Muul ajal saab infot terminali kohta Mob.+372 53 893933
Esmase ohuala raadiusesse jäävate ettevõtete kontaktnumbrid
Kunda Sadam: +372 322 9955; +372 53 477 861
Eesti Loots: +372 50 93 473
Eesti Piirivalve: +372 322 1122